Prof. Giancarlo Isaia, Ordinario Geriatria, UniversitÓ di Torino

Prof. Giancarlo Isaia, Ordinario Geriatria, Università di Torino