Italia

8 farmaci revocati

ACCUPRIN 28 cpr riv 5 mg
PFIZER AIC:027217013 dal:27/11/2023

ACCUPRIN 14 cpr riv 20 mg
PFIZER AIC:027217037 dal:27/11/2023

DOLOPROCT crema rett 30 g 0,1% + 2%
KARO PHARMA AIC:036428035 dal:27/11/2023

FOY 1 fiala EV 100 mg + 1 fiala solv 5 ml
SANOFI AIC:026829010 dal:28/11/2023

LEVOFLOXACINA ARISTO 5 cpr riv 250 mg
ARISTO PHARMA GMBH AIC:040217034 dal:22/11/2023

LEVOFLOXACINA ARISTO 5 cpr riv 500 mg
ARISTO PHARMA GMBH AIC:040217109 dal:22/11/2023

PEMETREXED REDDY 1 flaconcino polv soluz infus 100 mg
DR. REDDY'S AIC:045127014 dal:22/11/2023

PEMETREXED REDDY 1 flaconcino polv soluz infus 500 mg
DR. REDDY'S AIC:045127026 dal:22/11/2023